Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Viking Hunk
Y-tunnus: 2857780-5
Kuusimäenkuja 3
04620 Mäntsälä

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marko Huovinen
+358 40 140 4400
info@vikinghunk.com

Rekisterin nimi

Viking Hunkin asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Viking Hunkin asiakkaaksi, ostanut Viking Hunkilta tuotteita ja/tai liittynyt Viking Hunkin postituslistalle vapaaehtoisesti.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Viking Hunkin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Viking Hunkin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Viking Hunkin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Viking Hunk saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Viking Hunkin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Viking Hunkilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Viking Hunkin asiakaspalveluun, sähköpostitse info@vikinghunk.com tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Viking Hunkin käytössä, paitsi Viking Hunkin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Viking Hunkin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Viking Hunkin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Viking Hunkin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Viking Hunkin salasanasuojatulla palvelimella.